• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น!!นำอาหารปรุงสุกมอบแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวันที่ 9

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น!!นำอาหารปรุงสุกมอบแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวันที่ 9


     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำอาหารปรุงสุกใหม่ จากครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้น ที่จังหวัดขอนแก่น โดยนำอาหารปรุงสุกใหม่ และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด-19 ไปมอบให้กับผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ วันละ 10 จุด และนำอาหารปรุงสุกใหม่จาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบให้ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง วันละ 2,000 ชุด ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563


ซึ่งในวันนี้ ได้นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ไปมอบให้ประชาชนที่บ้านกอก หมู่ที่ 7 ,บ้านเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ,17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น โดยเมนูอาหารวันนี้คือพะโล้น่องไก่และไข่ และข้าวสวย


และที่สถานีรถไฟขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบอาหารปรุงสุก จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสดใหม่


นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังได้จัดสรรนำอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับประชาชนในอำเภอต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น