• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563


      วันนี้ (11 มิ.ย. 63) ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2563 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น และจะมีพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกา-
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่สถานีรถไฟขอนแก่น โดย พระราชทานอาหารจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ทุกวัน จำนวนวันละ 2,000 กล่อง


ทั้งนี้ แต่ละวันกำหนดให้มีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบอาหารปรุงสุกใหม่และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด-19 ให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 10 ราย โดยกำหนดการออกเยี่ยมและมอบอาหารจำนวน 3 สาย ในแต่ละวัน ดังนี้ สายที่ 1 มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ สายที่ 2 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ และสายที่ 3 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อลงพื้นที่ออกมอบอาหารปรุงสุกใหม่และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด19 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เข้ารับพระราชทานข้าวกล่อง ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2563 ตามกำหนดการรับมอบข้าวกล่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเข้ารับพระราชทานข้าวกล่อง จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณการจัดงาน ห้องน้ำบนสถานีรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดคลอรีนฆ่าเชื้อบริเวณโรงครัวทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดสรรข้าวกล่องจาก”ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 มอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น และอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอซำสูง อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย

Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น