• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ร่วมใจ แบ่งปัน!!เปิดตู้ พม.ปันสุข เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ร่วมใจ แบ่งปัน!!เปิดตู้ พม.ปันสุข  เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มีคลิป)


     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น พร้อม นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ นางพัชรี จิตบุญโชติ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมใจ แบ่งปัน เปิดตู้ พม.ปันสุขในครั้งนี้ เพื่อให้บริการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ที่ลำบากขาดแคลน ยากจน ยากไร้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น การเปิดตู้ พม.ปันสุข ในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และลำบากขาดแคลนได้เป็นอย่างดี สำหรับอาหารที่บรรจุใน "ตู้ปันสุข" จะมีทั้งน้ำมันพืช ปลากระป๋อง มาม่า ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ นม น้ำยาล้างจาน และอีกหลายอย่าง ที่นำมาใสไว้ใน "ตู้ปันสุข" เพื่อที่ผู้ต้องการและผู้ขาดแคลน ได้หยิบนำไปใช้และนำไปรับประทานได้อย่างเพียงพอและไม่เดือดร้อน


นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดตู้ พม.ปันสุข ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และยากจนขาดแคลน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมใจ แบ่งปัน ต้านภัย สูโควิด-19 และเป็นโครงการดีๆของท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นนโยบาย "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่มีกำลังศรัทธาเข้ามาร่วมแบ่งปันสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ลงใน "ตู้ปันสุข" หรือสามารถมามอบสิ่งของต่างๆได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น เพื่อนำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 "ตู้ปันสุข" ตั้งอยู่หน้าทางเข้าสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถนำถุงมาเอาสิ่งของใน "ตู้ปันสุข" ได้ทุกเมื่อ หยิบแต่พอดี เพื่อแบ่งปัน

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ร่วมใจ แบ่งปัน!!เปิดตู้ พม.ปันสุข  เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น