• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้นำชุมชนบ้านคำใหญ่ ร่วมใจ ต้านภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้นำชุมชนบ้านคำใหญ่ ร่วมใจ ต้านภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)


       วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา09.00น.นายสมคิด พรมรูปผู้ใหญ่บ้านคำใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมกับอสม.และคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมจิตอาสา ร่วมใจ ต้านภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด-19ให้กับชาวบ้านคำใหญ่พร้อมแจกเจลหน้ากากอนามัยทุกหลังคาเรือนพร้อมให้คำแนะนำกับชาวบ้านเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชี้แจงนโยบายการงดจำหน่ายสุราของร้านค้าในวันที่ 12-17เมษายน 2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านคำใหญ่ขอขอบคุณเทศบาลม่วงหวานที่มอบหน้ากากและขอบคุณโรงไฟฟ้านำ้พองที่มอบเจลขอขอบคุณร้านค้าในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น