• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ปักหมุด....วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 รวมพลเวลา 0500 น.ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 0600 น. กิจกรรมเดิน - วิ่งฉวางรัชดาภิเษกมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล... ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปักหมุด....วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 รวมพลเวลา 0500 น.ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 0600 น. กิจกรรมเดิน - วิ่งฉวางรัชดาภิเษกมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล... ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 -  15 ธันวาคม 2562


 ปักหมุด....วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 รวมพลเวลา 0500 น.ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 0600 น. กิจกรรมเดิน - วิ่งฉวางรัชดาภิเษกมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล... ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 -  15 ธันวาคม 2562  มีวัตถุประสงค์ดังนี้                                                                                                                                                         
       1.เพื่อจัดหาทุนเพื่อสร้างรั้วสแตนเลสด้านหน้าของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
       2.ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนออกกำลังกาย
       3.เป็นกิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกครบรอบ 48 ปี
       4.หาทุนเป็นสวัสดิการให้กับศิษย์เก่าฉวงรัชดาภิเษก
1.การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   1.1 ประเภท ฟันรัน(funrun 4.5 km.) ราคา 350 บาท
     ประเภทชาย                               ประเภทหญิง
รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี                     รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
รุ่นทั่วไป                                       รุ่นทั่วไป
รุ่น อายุ 45 ปี ขึ้นไป                      รุ่น อายุ 45 ปี ขึ้นไป
    1.2 ประเภท มินิมาราธอน(minimaraton 10.5 km.) ราคา 400 บาท
      ประเภทชาย                               ประเภทหญิง
รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี                      รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
รุ่น ทั่วไป                                       รุ่น ทั่วไป
รุ่น อายุ 30 - 39 ปี                          รุ่น อายุ 30 - 39 ปี
รุ่น อายุ 40 - 49 ปี                          รุ่น อายุ 40 - 49 ปี
รุ่น อายุ 50 - 59 ปี                          รุ่น อายุ 50 - 59 ปี
รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป                       รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป
2.ผู้สมัครจะได้ดังนี้
   2.1 เสื้อ
   2.2 ถ้วยรางวัล เข้าที่ 1 - 5 ของทุกรุ่น เข้าที่ 6 - 10 ได้ของที่ระลึก
   2.3 เหรียญรางวัล(สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย)
   2.4 อาหารเช้า3.สมัครและสั่งจองเสื้อมีรายละเอียดดังนี้
 3.1.กิจกรรมเดิน - วิ่งฉวางรัชดาภิเษกมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล...
   3.1.1สมัครและจองเสื้อทั่วไปเสื้อคอกลม ฟันรันสมัครและจองเสื้อตัวละ 350 บาทและมินิมาราธอนเสื้อคอ กลมตัวละ 400 บาท และ เสื้อคอปกวีไอพี(สมัครเดินหรือวิ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตัวละ 500 บาทพร้อมขนาดไซด์เสื้อ
   3.1.2ประเภทฟันรันวิ่ง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  จุด START โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จุดกลับตัว บ้านหัวโพด(บ้านคุณสมศรี เสนาพันธ์  ฉร.9) จุด FINISH  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                                                                                            3.1.3ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  จุด START โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จุดกลับตัว บ้านน้ำราด หมู่ที่ 6 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีฯจุด FINISH โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
4.สมัครเดิน-วิ่งพร้อมสั่งจองเสื้อได้ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อาจารย์วาริวรรณ  คะเชนทร์ ฉ.ร.รุ่นที่ 13 โทร.095-531-7016 และอาจารย์เสาวลักษณ์ โกศัย ฉ.ร.รุ่นที่ 20 โทร.082 -286 – 8521โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 814 – 0 – 39387 - 8  หรือได้ที่ คุณอุษณี กลิ่นหอม ฉ.ร.รุ่นที่8 ตลาดฉวาง โทร.086-950-8372 และอาจารย์คณิศร สังข์ศรีอินทร์ ฉ.ร.รุ่นที่ 15 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โทร.084-840-7409 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 814 – 0 – 39387 - 8  หรือที่กรุงเทพมหานคร...สมัครเดิน-วิ่งพร้อมสั่งจองเสื้อได้ที่ คุณณัฐกุล ธรปติ(วรรณา ระวัง)ฉ.ร.รุ่นที่ 8 โทร.081-550 -9532 และคุณพบพลอย แก้ววิเชียร ฉ.ร.รุ่นที่ 12 โทร.065-562-3232โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชีธนาคาร 678 -4-17347 - 3                                                                             


5.นักเรียนของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ที่ไม่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกาย : ชุดวอร์มของทางโรงเรียน ค่าสมัคร 100 บาท(ไม่ได้รับเสื้อ ,ถ้วยรางวัล จะได้เฉพาะเหรียญรางวัล)
6.มีการประกวดแฟนซี ชายและหญิง จะได้ของที่ระลึกลำดับที่ 1-10 โดยเสียค่าสมัคร ฟันรัน 350 บาทและมินิมาราธอน 400 บาท
7.พบกับทีมงานคนสร้างภาพ ยกทีมและพี่โทนนี่                                                                                                                                                                     

                          จัดโดย...สมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษก และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                                                        พ.อ.(พ)ดร.ชำนิ  รักษายศ นายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษก                                                                     

                                  นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น