• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562


       วันที่ 16 ก.ค.2562 เวลา 17.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์ แสดงพระพระธรรมเทศนาและนำคณะสงฆ์เวียนเทียนในกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วย การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ของจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น