• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ภาคกลาง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ภาคกลาง


     พลโทกิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ภาคกลาง พ.ศ.2563-2565 รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จว.ชลบุรี โดยมี รองเลขา ป.ป.ส. เป็นประธานฯ เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น