• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนายกกิ่งกาชาดและ ปภ.ขอนแก่น มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนายกกิ่งกาชาดและ ปภ.ขอนแก่น มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


       ๕เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และปภ.ขอนแก่น สาขาพล ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ น.ส.บุญช่วย สมบัติ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายบางส่วน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา ๑๐.๓๐น.

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น