• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

พ่อเมืองปากน้ำเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวสมุทรปราการ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พ่อเมืองปากน้ำเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวสมุทรปราการ

   

    ที่ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต(วัดสุคันธาวาส) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1 โดยมีนายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


 ภายในงานได้มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายจำนวนมาก และยังมี มหกรรมดนตรี เพื่อสร้างสีสรรค์ให้กับงานอีกด้วย โดยการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อโรงเรียนวัดสุคันธาวาส  รวมถึงชุมชน และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินเยี่ยมชมและทักทายพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของจำนวนมากบริเวณหน้าวัดสุคันธาวาส ซึ่งเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โดยพบว่ามีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาจับจ่าย ซื้ออาหาร ซึ่งมีหลากหลายให้เลือก
 ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยังให้อาหารปลา ที่อยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตอีกด้วย โดยคาดหวังว่าตลาดน้ำพระองค์เจ้าไชยานุชิตจะเป็นที่รู้จักของชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวทั่วไปในอนาคตอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : ธีระพล คุ้มสุข ทีมข่าว จ.สมุทรปราการ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น