• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

จับกุม!!ขบวนการค้ายาเสพติด ของกลางยาบ้า 848,000เม็ด ไอซ์ 20 กิโลกรัม โคคาอีน 1900 กรัม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จับกุม!!ขบวนการค้ายาเสพติด ของกลางยาบ้า 848,000เม็ด ไอซ์ 20 กิโลกรัม โคคาอีน 1900 กรัม

                            

    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) โดย พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าว การจับกุมขบวนการยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที 12 เมษายน 2562 เวลา 1100 ที่ บช.ปส. ถนนวิภาวดี กทม. สรุปดังนี้
1.จับกุม การลำเลียงยาบ้าด้ยรถกระบะ ยาบ้า 250 มัด เมื่อ 6 เมษายน 2562 ที่ จ.เชียงราย
2.จับกุม การนำเข้าโคคาอีน 1,900 กรัม เมื่อ 6 เมษายน 2562 ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
3.จับกุม ผู้ต้องหาคดีสมคบกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อ 10 เมษายน 2562 ที่ จ.เชียงใหม่
4.จับกุม ผู้ต้องหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ยาบ้า 174 มัด ที่ จ.เชียงราย
5.จับกุม การร่วมกันนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อ 7 เมษายน 2562 ที่ เขตลาดพร้าว กทม.
6.จับกุม ผู้ต้องหาสมคบกันกระทำผิด มีพฤติการณ์ทำการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศ เมื่อ 9 เมษายน 2562 ที่ สนามบินดอนเมือง
             รวม จำนวน 6 คดี ผู้ต้องหา 10 ราย ยาบ้า 848,000 เม็ด ไอซ์ 20 กิโลกรัม โคคาอีน 1,900 กรัม
ในการนี้ พลโท กิตติธัช ฯ ได้ฝากความห่วงใย ให้ครอบครัว สังคมไทยเล่นสงกรานต์กันตามประเพณีที่ดีงาม ช่วยกันดูแลเยาวชน ลูกหลาน ให้มีความอบอุ่น และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเป็นปัญหาสำคัญในการบั่นทอนสังคมไทย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น