• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

   

     ๑๔มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พบปะและมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่รพ.สต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงคนไข้ ๒ ไกร์ ให้ ๑๓ รพ.สต.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      ขอขอบคุณ คุณแม่อุไร โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ที่เป็นเจ้าภาพ รพ.สต. แห่งนี้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาบุญและขอทุกท่านจงได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ...เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น