• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิด"โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ เปิด"โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง”


     ๒๕ก.พ.๖๒ เวลา๐๙.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เปิด โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล” จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อ.บ้านไผ่ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น