• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้าราชการไทยยุคใหม่ ใส่ใจ ห่วงใย รับใช้ประชาชนชาวบ้านไผ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ข้าราชการไทยยุคใหม่ ใส่ใจ ห่วงใย รับใช้ประชาชนชาวบ้านไผ่


          ๑๒ก.พ.๖๒ นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นายชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกอบต.ป่าปอ นำข้าราชการ/พนักงาน อบต.ป่าปอ ระดมฉีดน้ำและทำความสะอาดถนนสายสำคัญๆในเขต อบต.และเขตชุมชน เพื่อลดภาวะฝุ่นละอองในอากาศ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งอปท.ทุกแห่งดำเนิการจะดำเนินการต่อไปอย่างสม่ำเสมอจนกว่าสภาพอากาศจะไม่สุ่มเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น