• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสีเขียว ตลาดนัดผักปลอดภัย มั่นใจ ไร้สารพิษ

สยามไทยแลนดื นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โรงพยาบาลสีเขียว ตลาดนัดผักปลอดภัย มั่นใจ ไร้สารพิษ 


    ๒๗ก.พ.๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ และนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ โดยตลาดสีเขียว โรงพยาบาลบ้านไผ่ จะเปิดจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ ทุกวันพุธ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น