• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชาวบ้านเฮ!!ขานรับโรงงานน้ำตาล เพื่อสร้างความเจริญให้กับชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ชาวบ้านเฮ!!ขานรับโรงงานน้ำตาล เพื่อสร้างความเจริญให้กับชุมชน


    วันที่12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ชาวบ้านเมืองเพียและชุมชนโดยรอบโครงการสร้างโรงงานน้ำตาลมิตรผลบ้านไผ่ ทั้งชุมชนโดยรอบโครงการที่ อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท อ.โนนศิลา กว่า200คน ร่วมยื่นหนังสือต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณ ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุณีย์ พร้อมเอกสารลายมือผู้สนับสนุนกว่า 1,500 ชื่อที่อยากให้มีโรงงานน้ำตาลใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าขนส่งอ้อยตันละ 100-150 บาทเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ที่ประหยัดได้ปัจจุบันต้องขนส่งไปยังโรงงานที่ห่างออกไป ทั้งก่อให้เกิดการจัดจ้างสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเมืองเพียและชุมชนโดยรอบให้มีความเจริญก้าวหน้า
   ทางโรงงานได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนมาโดยตลอด ให้ทางชุมชนมีส่วนร่วมว่าทางโรงงานจะดำเนินการอะไรและมีกิจกรรมร่วมระหว่างชุมชน และโรงงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนตามขั้นกฎหมายอย่างถูกต้อง พาชุมชนไปศึกษาดูงานในโรงงานน้ำ ตาลในเคลือ ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจในระบบบริหารงานมาตราฐานระดับโลกทั้งการบริหารจัดการไร่อ้อยและโรงงาน ที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำที่จะไม่กระทบกับชุมชน
  ในการมายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ เพื่อแสดงพลังของชาวอำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท และอำเภอโนนศิลา ที่อยากได้โรงงานน้ำตาลมาช่วยสร้างความเจริญ

ภาพ/ข่าว : ตรีเทพ เกียรติปกรณ์ /โม บ้านไผ่
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น