• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ /สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ /สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น


        เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.)  ร่วมปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม รวมทั้งการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขก./ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก. เป็นประธานพิธีฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔  ขอนแก่น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดสิ่งของต้องห้าม ในการปฏิบัติครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ขจัดปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามทุกอย่าง ซึ่งจะดำเนินการขยายผลในเป้าหมายต่อไปในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น