• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปันคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปันคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
   


      ๘ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายเคน น้อยตำแย อายุ๗๕ปี บ้านเลขที่๗๗ หมู่ที่๕ ตำบลหินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ภรรยาเสียชีวิตแล้ว มีบุตรติดภรรยา ๑ คน ซึ่งพิการแต่กำเนิด มีหลานมาอยู่ด้วย ๕คน ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้พิการ,เบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาล และรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น