• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น 


        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น.  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)
เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาล (ครั้งที่ ๒)  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ หน่วยงานเข้าร่วมประชุม
    ซึ่งในครั้งนี้ได้นำแผนการปฏิบัติการของจังหวัดเข้าประชุมหารือเพื่อให้เกิดแนวทางการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยที่ประชุมได้มีการกำหนดการประชุมเพื่อทบทวน/พัฒนาแผนฯ อีกครั้ง ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑  ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น