• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
 

 
    วันอาทิตย์ที่๑๖ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ นำประชาชนจิตอาสา ต.ป่าปอ และกำลังทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง ก่อสร้างบ้านให้แก่  ครอบครัวนางสาวสมบัติ ลมรัก อายุ๔๙ปี บ้านเลขที่๒๔๕ หมู่ที่๕ ตำบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก มีบุตร๓คน พิการ ๑ คน ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่ดินอยู่อาศัย เลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้พิการจากรัฐบาล และรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก(ผู้ใหญ่บ้านให้ความอนุเคราะห์ที่ดินปลูกบ้าน) ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุซ่อมบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น