• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน


      ๖ธ.ค.๖๑ เวลา๑๐.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดอบรมและปล่อยขบวนคาราวานรถส่งสินค้า(ผักกาดหัว)เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลาแดง แปลงปลูกผักบ้านสว่าง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น