• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
     

 
    ๑๘ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ในเมือง กำนันต.ในเมือง ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนางจันที บุราคร อายุ๙๐ปี บ้านเลขที่๑๓หมู่ที่๕ ตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่กับหลาน ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดสุรินทร์ ย้ายเข้ามาอยู่กับหลานได้ประมาณ ๓ เดือน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาล ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและรถเข็ญผู้สูงอายุ ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุซ่อมสร้างบ้านให้จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมรถเข็ญผู้สูงอายุ ๑ คัน โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น