• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุดปลื้ม!!บัณฑิตย์จาก มข.ขอนแก่น เยี่ยมชม โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดปลื้ม!!บัณฑิตย์จาก มข.ขอนแก่น เยี่ยมชม โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


    7/ธค. /61 มหาบัณฑิตย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสาริกา จันทร์ชมภู ปริญญา วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังจากได้รับปริญญาได้นำคณะทำงานเกษตรอำเภอโนนสัง มาเยี่ยมชมศูนย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในด้านการเกษตร

นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น