• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“เตรียมพร้อมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่๒๕๖๒”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“เตรียมพร้อมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่๒๕๖๒”

   
 
    ๓๐พ.ย.๖๑ เวลา๑๓.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะครูนาฏศิลป์ นำโดยนางวรารักษ์ รังษี ฝึกซ้อมรำบวงสรวงพระแม่โพสพให้แก่หัวหน้านางรำตำบลในเมือง เพื่อนำไปขยายผลฝึกซ้อมรำในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบล ณ ห้องประชุมทต.ในเมือง เป็นการเตรียมความพร้อมรำบวงสรวงพระแม่โพสพในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว  ใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ๑๘-๒๒ ม.ค.๖๒
 ขอขอบคุณนายกทต.ในเมืองที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอย่างดียิ่งครับ...
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น