• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรรับคณะนักศึกษานานาชาติศึกษาดูงานกรณีเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรรับคณะนักศึกษานานาชาติศึกษาดูงานกรณีเขื่อนปากมูล

 

      วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายนที  ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ วิทยากรบรรยายฯ และผู้ปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร ร่วมตัอนรับคณะอาจารย์-นักศึกษาสาขาการจัดการน้ำแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย นำโดย ดร.ไบรอัน แม็กอินทอส และนักศึกษาสาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน ๑๒ คน รับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการเขื่อนปากมูล กับการพัฒนาชุมชนและแผนพลังงานไฟฟ้า" เพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต การพัฒนาหมู่บ้าน สุขาภิบาล และจัดการทรัพยากรของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง  ณ ห้องประชุมแซน้อย ๒ เขื่อนสิรินธร

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น