• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร อฟอ. ส่งมอบห้องสมุด หนังสือ และวัสดุ-อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนโคกเที่ยง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้บริหาร อฟอ. ส่งมอบห้องสมุด หนังสือ และวัสดุ-อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนโคกเที่ยง

     
     
 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุด หนังสือ และวัสดุ-อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดย นายบัณฑิต  อังคุระษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเที่ยง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีจิตอาสาคณะบรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ อดีต อฟอ. , อ.ครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์ , จิตอาสาผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด และได้รับเกียรติจาก นายกนก  ตั้งพูลผลวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (ช.อฟอ-๒) เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ  หลักเมือง (ช.อฟอ-๒) , นายพงศกร  เรืองมนตรี (วศ.๑๑ ส่วนกลาง ชฟมฺ) , ผู้บริหาร อฟอ. , นายก อบต.คันไร่ , ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชน-ชุมชนบ้านโคกเที่ยง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
    ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิรินธร มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในอำเภอสิรินธรให้เยาวชนรักการอ่าน ซึ่งเห็นว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการเรียนการสอนของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงได้ประสานงานกับบรรณารักษ์ที่สำนักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ช่วยจัดระบบทรัพยากรห้องสมุด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  ในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นภายในห้องสมุด
   คณะบรรณารักษ์จิตอาสาที่ได้จัดทำหนังสือส่วนหนึ่งที่ได้สั่งซื้อ และอีกส่วนหนึ่งของทางโรงเรียนบ้านบากชุมได้ดำเนินการ โดยคณะครูของโรงเรียน และจิตอาสาปูปฎิบัติงานของ เขื่อนสิรินธร ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.เขื่อนสิรินธรเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น