• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รวมพล!!หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุม นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รวมพล!!หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุม นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


๒๖พ.ย.๖๑ เวลา๑๓.๓๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยพ.ต.อ.จำรัส จันทร์แดง ผกก.สภ.บ้านไผ่ และท้องถิ่นอำเภอ นายกเทศมนตรี/นายกอบต.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน ๓ เดือนแรก ๑พ.ย๖๑-๓๑ม.ค.๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานี ชั้น ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น