• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ความเจริญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่กระทบระบบนิเวศ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ความเจริญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่กระทบระบบนิเวศ


๒๓พ.ย.๖๑เวลา๑๓.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ หารือร่วมกับแกนนำกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอำเภอบ้านไผ่ “ความเจริญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่กระทบระบบนิเวศ”โดยเฉพาะแก่งละว้าพื้นที่ชุ่มน้ำ ๑๗,๔๐๐ ไร่ เป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอบ้านไผ่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น