• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงแพจับปลาแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงแพจับปลาแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร (มีคลิป)

เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขืี่อนสิรินธร ให้การต้อนรับนายสฤษฎ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการอุบลราขธานี , นายอำเภอสิรินธร , คณะบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี วิสาหกิจเพื่อสังคม / ทั่วประเทศ และสื่อมวลชนส่วนกลาง / ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมลงเรือ / แพท่องเที่ยว เยี่ยมชม ผวจ.อุบลราชธานี ลงแพจับปลาแก้ว โดยเครื่องมือยกยอปลาแก้ว ของชาวประมงพื้นบ้านแพจับปลาแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามอัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน จากการจับปลาแก้วเฉพาะช่วงกลางคืนเดือนแรม ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ ผวจ.อุบลราชธานี ได้ประกอบอาหารจากปลาแก้ว / ปลาต่างๆ และอาหารพื้นบ้านอีสาน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ในโอกาสที่ บริษัทประชารัฐฯ จากทั่วประเทศ มาอบรมสัมมนาฯ ณ ห้องอาหารโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงแพจับปลาแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น