• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สุดน่าทึ่ง!เทวาลัยศิวะมหาเทพ กับพิธีกรรมบูชาองค์พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวฮินดู (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดน่าทึ่ง!เทวาลัยศิวะมหาเทพ กับพิธีกรรมบูชาองค์พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวฮินดู (มีคลิป)


              วันนี้ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จะพาท่านผู้ชมมาพบกับ เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น กับพิธีกรรมต่างๆของเทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น คุณศักดิ์สิทธิ์ เทวาลัตย์(บิ๊ก) ผจก.เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น ได้เปิดใจถึงพิธีกรรมการสวดบูชาองค์พระศิวะมหาเทพนั้น พระองค์เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราห์ม
             

              ชาวฮินดูให้การเคารพและศรัทธาบูชาองค์พระศิวะ ถือว่าเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่และเป็นมหา
เทพผู้สูงสุดในศาสนาพราห์ม ฮินดู ซึ่งการขอพรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสวดขอพร โดยจะมีพราห์มบัณฑิต
เป็นผู้นำในการสวดขอพร
             

              พิธีกรรมสรงศิวะลึงค์ ซึ่งเป็นการสรงศิวะลึงค์นั้น ชาวฮินดูให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะการทำพิธีกรรมสรงศิวะลึงค์ เป็นการขอพรองค์พระศิวะอย่างหนึ่งการสรงศิวะลึงค์นั้น เราจะสรงด้วยน้ำเปล่าและน้ำนม และจะมีผลไม้ในการขอพรพระศิวะลึงค์ด้วย พระศิวะลึงค์มีความสำคัญ คือ ศิวะลึงค์เป็นตัว
แทนของพระศิวะ และโยนี คือ ฐานของศิวะลึงค์เป็นตัวแทนของพระแม่อุมา เมื่อพระศิวะและพระแม่อุมา
รวมเป็นหนึ่ง นั่นคือ พลังแห่งชีวิตจะถือกำเนิดขึ้น ก็จึงมีความเชื่อว่า จะมีการสวดขอพร และมีการทำพิธีสรงศิวะลึงค์ เพื่อทำให้ชีวิตของคนเรานั้นได้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป การสรงศิวะลึงค์ เป็นพิธีกรรม
อันศักดิ์สิทธิ์ หลังจากการสรงศิวะลึงค์เสร็จแล้ว ก็จะมีพิธีอารตี อารตีคือ พิธีใช้ไฟหรืออัคณีในการถวายกับพระองค์พระศิวะและพระองค์แม่อุมา เพื่อพรนั้นจะได้สำริศผล เป็นการเชื่อมพลังของมนุษย์และเชื่อม
พลังขององค์เทพด้วยไฟ ถือว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
                            

              พิธีกรรมสวดขอพรองค์พระพิฆเนศ ซึ่งการสวดขอพรองค์พระพิฆเนศนั้นก็มีความสำคัญ การที่เราจะบูชาองค์เทพใดๆก็ตามให้สำริศผลในพรที่ปราถนานั้น สำคัญอย่างยิ่งว่าจะต้องทำการบูชาและการ
สวดขอพรจากองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ เพราะว่าองค์พระพิฆเนศพระองค์เป็นมหาเทพ ผู้ขจัดปัดเป่า
ปัญหา อุปสรรค และเป็นมหาเทพผู้ประธานความสำเร็จ ฉะนั้นแล้วพรที่ได้หวัง พรที่ได้ปราถนา จะให้พรนั้นประสบความสำเร็จได้ ก็จะต้องเริ่มด้วยการบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


คลิปวีดีโอ

สุดน่าทึ่ง!เทวาลัยศิวะมหาเทพ กับพิธีกรรมบูชาองค์พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวฮินดู (มีคลิป)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น