• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“บิ๊กอู๋”นำถุงยังชีพ 1,000 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัยนครพนม พร้อมวางแผนช่วยเหลือ 3 ระยะ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“บิ๊กอู๋”นำถุงยังชีพ 1,000 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัยนครพนม พร้อมวางแผนช่วยเหลือ 3 ระยะ (มีคลิป)

รมว.แรงงาน นำทีมผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองกุด อ.ธาตุพนม และ อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ระยะ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมีภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ ส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม 300 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 300 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 300 ชุด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 100 ชุด และไข่ไก่ 10,000 ฟอง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจุดละ 500 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ชุด
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแผนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติซึ่งได้กำหนดแผนการช่วยเหลือไว้ 3 ระยะ คือ 1) ก่อนเกิดภัย ได้มีการจัดเตรียม จัดหาแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การศึกษาอบรมและฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำรวจ จัดเตรียม จัดหาโดยการเรียกร้องเกณฑ์จ้างหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ระหว่างเกิดภัย ได้ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน และ 3) ระยะฟื้นฟู ได้จัดเตรียมแผนการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย อาทิ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ บ้าน เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ฝึกอาชีพเพื่อเสริมอาชีพหลัก ฝึกอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซม ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยให้บริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานที่ประสบภัยอีกด้วย
ทั้งนี้ จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 พบว่า สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 8 อำเภอ 56 ตำบล 398 หมู่บ้าน ของ จ.นครพนม ได้แก่ อ.เมืองนครพนม อ.ธาตุพนม อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.นาแก และ อ.บ้านแพง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 9 หลัง วัด 2 แห่ง ถนน 30 จุด ฝาย 5 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 128,098 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ขณะนี้ทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดภาพ/ข่าว : รัตน์ ไบร์ท 20
......................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น