• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

เกษตรระนอง ลงพื้นที่เกาะพยามส่งเสริมชาวบ้านแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เกษตรระนอง ลงพื้นที่เกาะพยามส่งเสริมชาวบ้านแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

 

     เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 เม.ย.62 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นายปัญญา ประดิษฐสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายชยุต เลียนกาญจนากร เกษตรอำเภอเมืองระนอง. ได้นำคณะลงเรือข้ามไปพื้นที่เกาะพยาม เพื่อพบปะสมาชิกเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ ตำบลเกาะพยาม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ณ.ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง. โดยมี นางอำภา แก้วยาว นายกอบต.เกาะพยาม นางประนอม ประสพบุญ ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม นายอดิศักดิ์ ข่าวผ่อง ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ให้การต้อนรับ
       

     นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ได้กล่าวว่า  เกาะพยาม เป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเลอันดามัน. มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 10,371 ไร่ มีชาวบ้านในพื้นที่ ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ประมาณ 4,990 ไร่.  เกษตรกรประมาณ 200 ครัวเรือน มะม่วงหิมพานต์ที่ปลูกบนเกาะพยาม เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย กว่าที่อื่น ส่วนใหญ่จะเป็น ต้นขนาดใหญ่ ที่ปลูกมานานหลายสิบปี. ซึ่งในระยะหลัง นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาที่เกาะพยามมากขึ้น ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกษตรกรจึงมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ขึ้น ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 60 ครัวเรือน.  เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการพานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ของคนเกาะพยาม.  และเมื่อไม่นานมานี้ ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม. ได้ร่วมกันแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร.  การเดินทางของคณะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ในครั้งนี้ ได้มาติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองกลุ่ม เพื่อดูแนวทางการช่วยเหลือ และเติมเต็มให้กลุ่มเกษตรกร สามารถที่จะบริหารจัดการ การผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ให้มีคุณภาพ มีการส่งเสริมการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสามารถแปรรูป


จำหน่ายได้ในราคาที่ดี นำไปสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน. ทั้งนี้มะม่วงหิมพานต์ ได้ถูกกล่าวถึงในคำขวัญของจังหวัดระนองที่ว่า " คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง " มะม่วงหิมพานต์ หรือที่เรียกกันติดปากชาวระนองว่า กาหยู ซึ่งมีแหล่งปลูกที่สำคัญ อีกแหล่งหนึ่ง อยู่ที่ในตำบลเกาะพยาม ซึ่งนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์ มะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยูไว้ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดระนอง และอยากให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป.
ภาพ/ข่าว : ธีระพล  คุ้มสุข (เอ็ม ข่าวสมุทรปราการ)
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น