• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อฟอ. จัดงานสืบสานวัฒธรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๖๑

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อฟอ. จัดงานสืบสานวัฒธรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวขอขมาผู้อาวุโสในพิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมา และพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ปฏิบัติการ นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริหาร นายประสิทธิ์ อุปชิตร วิศวกรระดับ ๑๑ อดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ อฟอ. โดยมี นายสมัย สมหวัง หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ ในฐานะประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
นายสงวน พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวนำสรงน้ำพระพุทธปฏิมา แล้วจึงเชิญอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้อาวุโส ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธปฏิมา จากนั้น ได้มอบพวงมาลัยดอกมะลิ รวมถึงรดน้ำดำหัว อดีตผู้บริหารและผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุในปี ๒๕๖๑
โอกาสนี้ ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวที่เข้าร่วมในพิธี ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธปฏิมา และรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
ภาพ/ข่าว : นส.จิราธร สีสังข์
พนักงานวิชาชีพ ระดับ 4
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น