• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สภาการเกษตร สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาพบกับผู้นำชุมชน บ้านแก่งสีเสียด ม.3 ตำบลสระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สภาการเกษตร สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาพบกับผู้นำชุมชน บ้านแก่งสีเสียด ม.3 ตำบลสระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว


                 
                          วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น เรื่องจากชุมชนบ้านแก่งสีเสียด เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีการบริหารจัดการชุมชนด้วย จัดสร้างฝ่ายมีชีวิต ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านเกษตรกรในพื้นที่ ชาวชุมชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว (เกษตรอินทรีย์) ขณะนี้ชาวชุมชนได้เริ่มทำการเกษตรกันบ้างแล้ว และทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดมาเที่ยวเล่นน้ำที่ฝายมีชีวิต บ้านแก่งสีเสียด ทุกวัน สำหรับเสาร์-อาทิตย์ มีมากถึง 300-400 คน ทำให้พ่อค้า แม่ขาย นำสินค้า อาหารเครื่องดื่มมาจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชน โดยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ และบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย
การที่กรรมการ สสส. ภาคตะวันออกนายนคร สมานสินธุ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก และสสส. เข้ามามีส่วนร่วมและพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน เนื่องจากทาง สสส. เห็นว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง การงดการดื่มเหล้าเข้าพรรษา หรืองดดื่มตลอดไป มาช่วยกันรณรงค์งดการดื่มในที่สาธารณะ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวฝ่ายมีชีวิตบ้านแก่งสีเสียด ซึ่งคณะกรรมการชุมชนได้วางระเบียบ กติกา ห้ามไว้แล้ว สสส.จึงขอเข้ามามีส่วนร่วมสร้างชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งต่อไป
สำหรับสภาการเกษตรจังหวัดสระแก้ว ก็เข้ามีส่วนร่วมเช่นกัน เนื่องการใช้พลังการขับเคลื่อนอาจได้ผลน้อย เพราะว่า สสส.ก็ดี ชุมชนก็ดี เครือข่ายมีไม่เพียงพอ สภาการเกษตรมีเครือข่ายเป็นจำนวนมาก การใช้พลังการขับเคลื่อนดีมาก จึงเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน
นายอภิสิทธิ์ เศวตรัฐกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 แก่งสีเสียด ในเทศกาลสงกรานต์ทางชุมชนได้ร่วมกันวางมาตรการ ห้ามนำเครื่องดื่มมีสารเแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์) เข้ามาดื่มในพื้นที่ หากว่ากล่าวตักเตือนไม่เชื่อฟัง จับ ปรับ ทันที จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือด้วย ขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
และขณะนี้ ทางคณะกรรมการพยายามรวบรวมวางแผนทำงานร่วมกันภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน แบะประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต่อไป
ภัทรพล มานะาร้าง
เจ้าของ/บรรณ่าธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ / รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไป ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น