• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาลร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561

สำนักปลัดเทศบาลร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561


                        

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ,นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,พันตำรวจเอกพิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ,นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นางสุชาดา รัตนวรรณ ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายสุศิษฎ์ ศรีแก้ว ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งมีการแสดงโชว์ชุด MV สงกรานต์ สาดคักคัก สาดให้ม่วน และศิลปินพื้นบ้านร่วมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ วงอ้น แคนเขียว
สำหรับในปี 2561 นี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8–15 เมษายน 2561 แนวคิด “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” แบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ
• ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ พิธีเปิดงาน พิธีทำบุญตักบาตร และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลง “สุดยอดหมอลำแดนดอกคูน” ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี และหนังจอยักษ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า
• ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระธาตุนครเดิม และพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ,ขบวนแห่พระพุทธพระลับ – พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ขบวนแห่สงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น และ รำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน ,การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น (โดยในวันที่ 13 เมษายน 2561 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น) ,การแสดงของศิลปินชื่อดัง (ลำไย ไหทองคำ /โตโน่ แอนด์ เดอะดัสท์ /ว่าน ธนกฤต /แคนดี้ รากแก่น / วงมหาหิงค์ /วงทริปเปิ้ลพี PPP /วงต๊กโต อาร์ สยาม )
-----------------------------------------------
หมวดหมู่ภารกิจ: สำนักปลัดเทศบาล
แหล่งที่มาของภาพ: FB เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น