• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 


        วันนี้ (5 มิย. 63) ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดยมีประเด็นการรณรงค์ " Time For  Nature: Find Out What You can do' หรือ "ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ"


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง Smart City ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม หรือขับเคลื่อนงานต่างๆโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ หรือ Smart environment การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ  การลดขยะพลาสติก การรักษา ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยมีกิจกรรม รวมใจ คนขอนแก่นหัวใจสีเขียว Go Green Together: ส่งพลาสติกกลับบ้าน ให้กับโครงการวน และบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ให้กับโครงการหลังคาเขียว มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก กิจกรรม Green Talk เสวนาออนไลน์หัวข้อ :ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ Time For Nature Find Out What You can do การไลฟ์สด Facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์ covid 19 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น