• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผย มาตรการปิดหมู่บ้าน พร้อมประกาศหมู่บ้านสีขาวปลอดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารากว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผย มาตรการปิดหมู่บ้าน พร้อมประกาศหมู่บ้านสีขาวปลอดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการหมู่บ้านสีขาว ปลอดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ว่า การดำเนินการตามแนวทางหมู่บ้านสีขาวปลอดไวรัสโควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรับรายงานอย่างเป็นทางการจากนายอำเภอ ทุกอำเภอ และจะมีการประชุมหารือถึงมาตรการในการดำเนินการหมู่บ้านสีขาว ปลอดเชื้อไวรัสโควิด19


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ ในหมู่บ้านต่างๆที่ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านและไม่มีผู้ปรากฏเชื้อภายหลังจากกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ในผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงเช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในหมู่บ้าน ดังนั้น จึงเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่เชื้อโควิด- 19 ยังเข้าไม่ถึง จังหวัดขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการที่จะปิดหมู่บ้าน โดยประการสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การถามความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ให้ทางอำเภอไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านในการทำประชาคมหมู่บ้าน ว่าคนในหมู่บ้านมีความเห็นพ้องที่จะประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด- 19 หรือไม่ หากทุกคนเห็นพ้องต้องกัน มีข้อตกลงร่วมกัน ก็จะต้องร่วมมือกัน โดยภายหลังจากที่ได้ประกาศเป็นหมู่บ้าน ปลอดโควิด- 19 แล้ว จะต้องมีการตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้า-ออก ในพื้นที่ เพื่อลดการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน ลดโอกาสที่คนในหมู่บ้านจะไปติดเชื้อจากข้างนอกเข้ามาภายในหมู่บ้าน


หลังจากนั้น ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการทำลายเชื้อในหมู่บ้านโดย ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในพื้นที่ ให้หมู่บ้านตั้งด่านจัดเวรยามดูแลตนเอง โดยภาครัฐจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ในการป้องกันตนเอง หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮฮล์ฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ และสิ่งสำคัญในการที่จะให้หมู่บ้าน สามารถดำเนินการต่อไปได้นั้น ภาครัฐโดยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสนับสนุนถุงยังชีพให้ทุกครัวเรือน ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง


ทั้งนี้ หากหมู่บ้านใดมีความพร้อม ทางอำเภอจะส่งรายชื่อหมู่บ้านที่ปลอดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ที่ประชุม ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบและประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดเชื้อ หลังจากนั้นจะดำเนินการปิดหมู่บ้านตามแนวทางที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น