• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

อีสานพาเที่ยว!!วัดพระบาทภูพานคำ ความศรัทธาที่น่าทึ่ง บันไดนาค 1,049 ขั้น (มีคลิป)


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

อีสานพาเที่ยว!!วัดพระบาทภูพานคำ ความศรัทธาที่น่าทึ่ง บันไดนาค 1,049 ขั้น (มีคลิป)สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทีวีออนไลน์) จะพาท่านผู้ชมมาพบกับ สถานที่ท่องเที่ยวและสักการะบูชาของภาคอีสาน วัดพระบาทภูพานคำ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นกับความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน และมีความสวยงามตระกานตา และมีบันไดนาคที่ยาวที่สุดถึง 1,049 ขั้น ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากร่วมกันทำบุญ ตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษาของทุกปี

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 พระอาจารย์บุญ ปัญญาวุฑโฒ พร้อมด้วยพระภิกษุ 4 รูป ได้เดินธุดงค์แสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญสมณะธรรมเพียรภาวนา ผ่านมาถึงสถานเทือกเขาภูพานคำ แล้วเห็นว่าเป็นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้หยุดพักบำเพ็ญเพียรภาวนา และได้พากันออกเดินเสาะแสวงหาน้ำฉัน ได้พบบ่อน้ำแห่งหนึ่งมีน้ำไหลซึมออกมามิได้ขาด มีรอยเท้าสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดมาดื่มกิน จึงได้ให้สามเณรที่มาด้วยขุดดินที่ทับถมอยู่ออก ส่วนพระภิกษุก็ช่วยกันขนดินและใบไม้ออกไปให้พ้นจากปากบ่อ เมื่อขนเอาดินโคลนและใบไม้ที่ทับถมออกไปหมดแล้ว พิจารณาดูบ่อน้ำมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อประชาชนทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงได้จัดงานสมโภชฉลองรอยพระบาท และได้อาศัยน้ำในบ่อดื่มกินกัน

อาณาเขตและเนื้อที่ของวัดโดยรวมมีประมาณ 200 ไร่ ทิศเหนือกับทิศใต้จรดเขตการไฟฟ้าฯ ทิศตะวันออกจรดเขตโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ทิศตะวันตกจรดภูเขาและเขื่อนอุบลรัตน์ วัดพระบาทภูพานคำ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยมีมูลเหตุความเป็นมาของชื่อวัด 2 ประการ คือ ประการแรก ได้ถือเอาตามความเชื่อของชาวบ้านที่สันนิษฐานเอารอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายมนุษย์ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ประการที่สอง ถือเอาตามถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเทือกเขาภูพานคำอันเกิดปรากฎการณ์แสงสว่างไสวคล้ายหิ่งห้อยในเวลากลางคืนตลอด 7 คืน เมื่อครั้งค้นพบรอยพระบาทใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเอาปรากฏการณ์ดังกล่าวมาเป็นนามของวัดตั้งแต่นั้นสืบมาเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

อีสานพาเที่ยว!!วัดพระบาทภูพานคำ ความศรัทธาที่น่าทึ่ง บันไดนาค 1,049 ขั้น

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น