• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น-คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในรถโดยสารระหว่างประเทศ ต้นทางจาก สปป.ลาว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น-คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในรถโดยสารระหว่างประเทศ ต้นทางจาก สปป.ลาว 


 วันนี้ (20 มี.ค. 63) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (บขส.3 ขอนแก่น) ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะ ตรวจเยี่ยมมาตรการควบคุมเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้โดยสาร ที่โดยสารมากับรถโดยสารระหว่างประเทศ ต้นทางจาก สปป.ลาวดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ ต้นทางจาก สปป.ลาว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติให้เพิ่มความเข้มข้นตามลำดับสถานการณ์ ซึ่งมีการประชุมและปรับเปลี่ยนมาตรการให้มีความเข้มข้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนในหลายมาตรการ เช่น การปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าสู่จุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคน การจดบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สถานที่ที่จะเดินทางไป และจะพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลากี่วัน ข้อมูลการติดต่อต่างๆ การแจกเจลล้างมือ และการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถตู้ในจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้มีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในรถตู้โดยสารทุกคัน ทุกเที่ยวที่มีการรับส่งผู้โดยสาร ส่วนการปิดสถานบริการตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา 14 วัน นั้น สถานประกอบการต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีรายงานสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการ แต่อย่างใด ฝ่ายปกครองจังหวัดได้มีหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งทั้งโรงภาพยนตร์ สถานบริการ สถานประกอบการ ซึ่งขณะนี้ได้หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว 14 วันได้ทำความสะอาด ทำกิจกรรม Big cleaning ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ในสถานบริการ และสถานที่สาธารณะใน 2 จุดใหญ่ คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ขอนแก่น และจุดที่ 2 คือบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นไปจนถึงตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่ง ด้วยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่สาธารณะอีกทางหนึ่งด้วยCr. PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น