• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยมฑูต!!เตือนภัย ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ยมฑูต!!เตือนภัย ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


    ๒๗ธ.ค. ๖๒ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ขอชื่นชม  กำนันตำบลหัวหนอง หมู่ที่๑ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ต.หัวหนอง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน รณรงค์ซ้ำเป็นวันที่๒ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ “เคาะประตูบ้าน,เคาะประตูหมู่บ้าน” เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้หัวหน้าทุกครัวเรือนลงนามร่วมมือในการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกหมู่บ้าน ทั้ง๑๑๑ หมู่บ้าน ๑๐ ตำบล ได้บรรจุเรื่องการลดอุบัติเหตุไว้ใน “ธรรมนูญหมู่บ้าน” วันนี้เป็นการ Kick off พร้อมกันทุกหมู่บ้านทั้งอำเภอ...จุดนี้นายอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมรณรงค์ ด้วยเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น