• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ขอนแก่นมอบรางวัลการแข่งขันความสัมพันธ์ ไตรกัลยา สานสัมพันธ์ชมรมแม่บ้าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่นมอบรางวัลการแข่งขันความสัมพันธ์ ไตรกัลยา สานสัมพันธ์ชมรมแม่บ้าน


    24/06/62 ที่ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา กีฬา "ไตรกัลยา" สานสัมพันธ์ชมรมแม่บ้าน มหาดไทย แม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 23 และแม่บ้านตำรวจ เป็นการแข่งขันที่สนุกสนานได้สาระได้สร้างความรักความสัมพันธ์ ความรู้จักกันของชมรมแม่บ้านสามหน่วย การแข่งไตรกัลยาเป็นการรวมเอาการออกกำลังกายสุดทรหด และความสนุกสนานมารวมเข้าไว้ การแข่งขันไปตามความเบา ไปหาหนัก ผสมกับการแข่งขันที่ยาวนานที่สำคัญมีความสนุกสนานตลอดการแข่งขัน

      การแข่งขันไตรกัลยา เป็นการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกของชมรมแม่บ้านข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่จะสร้างความรักความสามัคคีกัน มีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันและรู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น