• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน" ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน" ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย


      ๑๙เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น พื้นที่ต.ในเมือง.ต.หัวหนอง, ต.เมืองเพีย ณ ศาลาวัดบ้านเก่าน้อย ม.๗ ต.ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๐ หลังคาเรือน ที่ได้รับความเสียหาย
       ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที่ ครับ


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น