• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นักพัฒนาชุมชน ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นักพัฒนาชุมชน ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 


         ๓๐พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อน โครงการ“หมู่บ้านอุดมสุข” โดยการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการเงินแคนเหนือ เพื่อให้ชุมชนมีความสุขและมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสถาบันการเงินบ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น