• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด:นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด:นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”

 
       
       ๑ธ.ค.๖๑ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่/ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านไ่ผ่ เปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)รุ่นที่๑ แกนนำชรบ.หมู่บ้านละ๕คนจากต.บ้านลาน ต.ภูเหล็ก ต.ป่าปอ ต.หินตั้ง ต.แคนเหนือ จำนวน ๒๘๐นาย เพื่อเป็นหัวหน้าชุดจัดตั้งจุดตรวจยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอีก๑มาตรการใน “ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด:นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒” ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น