• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร เตรียมความพร้อม จัดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านกากชุม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร เตรียมความพร้อม จัดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านกากชุม

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประขาสัมพันธ์ฯ และนายประสาร ทารักษ์ ช่างระดับ 7 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม กับนางวรรณา พุฒิประภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นางรำไพ คงศรี เจ้าพนักงานชำนาญงาน จัดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หัวข้อ "การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากลุ่ม/องค์กร ในชุมชน ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน , ปราชญ์ชาวบ้าน , เยาวชน และราษฎรในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 30 คน ณ ศาลาประชาคม บ้านบากชุม หมู่ที่1 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น