• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ solar power เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ solar power เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวะ ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากอง โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร นายประสาร ทารักษ์ ช่างระดับ 7 และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับและนำคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ solar power ใต้แนวสายส่ง (SPT) นำโดยนายศรัณย์พงศ์ พันธ์สุวรรณ (กวจ-พฟ./อวฟ.) เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา proof concept โมเดลธุรกิจ ลงสำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนสำราญ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น