• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับพันธุ์หญ้าแพงโกล่า จำนวน 3,000 ก.ก.เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับพันธุ์หญ้าแพงโกล่า จำนวน 3,000 ก.ก.เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ประสานงานรับพันธุ์หญ้าแพงโกล่า จำนวนประมาณ 3,000 กิโลกรัม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น