• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

คนดี!!สังคมส่งเสริม"ประพันธ์ ฤทธิวงศ์" หนึ่งผู้ร่วมรับโล่ “คนดีของแผ่นดิน”

คนดี!!สังคมส่งเสริม"ประพันธ์ ฤทธิวงศ์" หนึ่งผู้ร่วมรับโล่ “คนดีของแผ่นดิน”


                        @@@ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ทำความดีต่อสังคมและแผ่นดินจำนวนมากที่ได้คัดเลือก ร่วมเข้ารับโล่เกียรติคุณ"คนดีของแผ่นดิน" ภายในผู้รับ มีหนึ่งสื่อฯภาคใต้ "นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์" ได้เข้ารับโล่ “คนดีของแผ่นดิน ” ในครั้งนี้ด้วยโดยมี "พลโท นรินทร์ พรรณรายน์" เป็นประธานผู้มอบโล่เกียรติคุณ
สำหรับโล่"คนดีของแผ่นดิน” จัดขึ้นโดยชมรมพลังสื่อมวลชน 2016 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่
6โดยนายพรชัย ธีรเสถียรภาคย์ ประธานชมรมพลังสื่อมวลชน 2016 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ในการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ พลโท นรินทร์ พรรณรายน์ เป็นประธานผู้มอบโล่เกียรติคุณ และมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร ผกก.สภ.มะนัง จังหวัดสตูล ดร.ภิเศก สายชนะพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเกียรติกับประธานผู้มอบโลเกียรติคุณ่”คนดีของแผ่นดิน”
โครงการตามหาคนดีของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยชมรมพลังสื่อมวลชน 2016 เพื่อมอบโล่เกียรติคุณสำหรับ คนดีของแผ่นดิน ให้กับบุคคลที่ประพฤติปฎิบัติสร้างคุณงามความดี มีจิตสาธารณะ ที่ชอบช่วยเหลือสังคม และยังเป็นบุคคลที่รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
“ประพันธ์ ฤทธิวงศ์” ซึ่งเป็นบรรณาธิการสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ เป็นสื่อมวลชน อยู่จังหวัดนราธิวาส ด้วยเป็นจิตอาสา ได้กระทำคุณความดีให้กับสังคมตลอดมาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นำประสบการณ์ความรู้มาพัฒนาในการนำเสนอข่าวสารทุกเรื่องราวนำเสนอออกสู่สื่อออนไลน์ต่างๆ และเป็นผู้บริหารและบรรณาธิการสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ให้มีความก้าวหน้าต่อการทำงาน จึงเป็นหนึ่ง ในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่ “คนดีของแผ่นดิน” ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ในโครงการตามหาคนดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและส่งเสริมให้กำลังใจทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น