• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย   


    สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และพันธมิตร สร้างมิติใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ Music Marketing กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกจังหวัดขอนแก่นนำร่องแดนอีสานจัดกิจกรรม V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย 
๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น


สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กำหนดจัดกิจกรรม V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว  ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดคอนเสิร์ตและเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เชื่อมโยง และสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ของ กลุ่ม Baby Boomer, Generation X และ Generation Y กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตามแนวคิดของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) “สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก” ขณะเดียวกันกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้รูปแบบ Carbon Neutral Concert ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก การจัดงานและมีการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่กิจกรรมคอนเสิร์ตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่าน Application : ZERO CARBON ที่พัฒนาโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยรูปแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้  มีการออกแบบจากแนวคิด “ลดพลังงาน ลดทรัพยากร ลดขยะและของเสีย” เลือกใช้และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมการเดินทางมาชมคอนเสิร์ตและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้


โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย             จัดโปรแกรมท่องเที่ยว “ปู๊น ปู๊น...ขอนแก่นเที่ยวนี้ แฮ็ปปี้มหาสาร” โดยนำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถไฟตู้นอน รถไฟด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา” และนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายชาวอีสานเที่ยวอีสานโดยบริษัทนำเที่ยวสมาชิกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) นำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวตามเส้นทาง  Happy Model ซึ่งเป็นรายการนำเที่ยวของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม และความพิเศษของเส้นทางรถไฟครั้งนี้ นักท่องเที่ยวและชาวขอนแก่นจะได้เข้าร่วมพิธีสักการะเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร และในช่วงเย็นจะเข้าชมคอนเสิร์ตพบกับ ศิลปิน “นูโว” ประกอบด้วยคุณ ก้อง จอห์น โจ และสมาชิกวงนูโว พร้อมแขกรับเชิญ ได้แก่ คุณแต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์ คุณป้อม ออโต้บาห์น และคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส

ทั้งนี้ บริษัท วินวินสมาย จำกัด สาขาขอนแก่น ตัวแทน กลุ่ม Esan Travel Biz ผู้ริเริ่มโครงการและผู้จัดงาน ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเข้าร่วม “กิจกรรมดูดซับฝุ่น PM ๒.๕ และมลพิษทางอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดขอนแก่น” ด้วยการร่วมเพาะกล้าพันธุ์ไม้กินได้ บริเวณหน้างาน จำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อนำมาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายหลังการจัดงาน โดยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้ในเส้นทางถนนรอง โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ปลูกจะเป็นผู้ดูแลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญชวนผู้ชมคอนเสิร์ตเข้าร่วมกิจกรรม CSR รักษ์โลก “ปลูกต้นคูน” ดอกไม้ประจำจังหวัดร่วมกับศิลปินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น ต้นคูนนี้จะได้รับการดูแลให้เป็นต้นไม้แห่งความยั่งยืนด้วยการบำรุงรักษาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมใจดูแลต้นไม้ของศิลปินแต่ละท่านให้เจริญเติบโตและหยั่งรากแข็งแรงสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คุณจอห์น (นูโว) รัตนเวโรจน์ หนึ่งในศิลปินหลักของงานนี้ ผู้ริเริ่มการสร้างเสียงดนตรีในรูปแบบ Silent Music ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “Sounds of Earth” (SOE) จะมาร่วมเป็น  อีกหนึ่งกระบอกเสียงในการบอกต่อเรื่อง “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้ผู้คนออกเดินทางไปพักผ่อนท่ามกลางเสียงเพลงและธรรมชาติที่มีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม 


กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางดนตรีเท่านั้น แต่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่วางแผนให้เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นการเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านบริการทุกภาคส่วนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันผลักดันกิจกรรมรักษ์โลกและสร้างความสุขจากเสียงเพลง สำหรับราคาบัตรคอนเสิร์ตเริ่มต้นที่นั่งละ ๑,๐๐๐, ๑,๕๐๐, ๒,๕๐๐, ๓,๕๐๐ บาท และที่นั่งพิเศษราคา ๕,๐๐๐ บาท (เพียง ๓๐ ที่นั่ง) ทุกที่นั่งผู้เข้าชมคอนเสิร์ตมีส่วนร่วมชดเชยคาร์บอนเครดิต (การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า โครงการพลังงานทดแทน โครงการพลังงานชีวมวล เป็นต้น) ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายบัตรผ่าน www.allticket.com และ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ESAN TRAVEL BIZ: @esantravelbiz เพจ Facebook: V Change Concert : NUVO โทร. ๐๖๓ ๑๕๑ ๕๘๘๕, ๐๘๖ ๓๖๖ ๙๗๐๘

รายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น