• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 จำนวน 2,330 ชุด ให้แก่ 26 อำเภอ เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้กักตนเองตามมาตรการสาธารณสุข

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 จำนวน 2,330 ชุด ให้แก่ 26 อำเภอ เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้กักตนเองตามมาตรการสาธารณสุข      วันนี้ (13 เม.ย. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 จำนวน 2,330 ชุด ให้แก่ 26 อำเภอ เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้กักตนเองตามมาตรการสาธารณสุข


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนข้าวและอาหารยังชีพสำหรับผู้กักตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องพักกักตัวเอง ในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเองหรือมีฐานะยากจน หรือเป็นผู้อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และไม่มีบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือดูแล หรือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการ ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพ และอาจไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งผ่านนายอำเภอ หรือมอบหมายให้ผู้แทน อสม. ในหมู่บ้าน และแจ้งการขอรับสนับสนุนอาหารชุดยังชีพให้แก่ผู้กักตนเองในที่พักตามพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจุดรับกระจายชุดยังชีพ เป็น 4 จุด ได้แก่ 1. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 609 ชุด ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านแฮด อำเภอซำสูง และอำเภอหนองเรือ 2. อำเภอน้ำพอง จำนวน 469 ชุด ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอกระนวน 3. อำเภอชุมแพ จำนวน 477 ชุด ประกอบด้วย อำเภอเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู และ 4. อำเภอพล จำนวน 775 ชุด ประกอบด้วย อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอโนนศิลา อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอแวงน้อย
Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น