• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เปิดตัว!!ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่เป็นผู้พิการในนามพรรคพลังพลเมืองไทย เห็นความสำคัญของความเสมอภาค ของพรรคพลังพลเมืองไทย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เปิดตัว!!ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่เป็นผู้พิการในนามพรรคพลังพลเมืองไทย เห็นความสำคัญของความเสมอภาค ของพรรคพลังพลเมืองไทย


กลุ่มผู้พิการทั่วประเทศขานรับนโยบายพรรคพลังพลเมืองไทย  เตรียมตัวลงเลือกตั้งหวังเข้าสภาผลักดันกลไกรัฐเพื่อสิทธิความเท่าเทียม
 เมื่อ 14 พฤศจิกายน พรรคพลเมืองไทยโดยนายสัมพันธ์  เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรค ให้การต้อนรับตัวแทนจากองค์กรผู้พิการทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมเปิดตัวเพื่อลงรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง  โดยนายณรงค์  ไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ให้สัมภาษณ์ว่า  จากนโยบายของพรรคพลเมืองไทยที่ประกาศตัวให้ความสำคัญกับผู้พิการภายใต้สโลแกนที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”ทำให้ผู้พิการเกิดกำลังใจและเห็นว่า  สมควรที่จะให้การสนับสนุนพรรค  โดยเฉพาะการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระบบปาร์ตี้ ลิตืและระบบแบ่งเขต

 นายณรงค์กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้พิการได้พยายามต่อสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ความเท่าเทียมของพวกตน  แต่ได้รับการสนองตอบไม่มากเท่าที่ควร  เมื่อมีพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับผู้พิการและพร้อมที่จะผลักดันการต่อสู้ของกลุ่มผู้พิการผ่านระบบรัฐสภา  พวกตนจึงพร้อมใจกันให้การสนับ  เพราะเชื่อมั่นว่า  เมื่อมีผู้พิการเข้าไปมีบทบาทในสภา  กลุ่มผู้พิการจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เคยเรียกร้องกันนอกสภา

 นายธนชาติ  แสงประดับ  ธรรมโชต ผู้อำนวยการพรรคกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการมากกว่า 1.72 ล้านคน  ในจำนวนนี้มีมากกว่า 5 หมื่นคนพิการระดับรุนแรง  คนไทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ถูกมองว่าเป็นภาระ  ทางพรรคพลังพลเมืองไทยตระหนักดีถึงปัญหานี้ประกอบกับในคณะกรรมการบริหารพรรคก็มีผู้พิการร่วมอยู่ด้วย ทางพรรคจึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า  เราจะพยายามผลักดันสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการควรจะได้มานานแล้ว  ให้พวกเขาได้รับกันเสียที

 นายภูตะคา  ชัยเชาวรัตน์ รองเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นผู้พิการและเป็นแกนนำที่ผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผู้พิการของพรรคกล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้พิการดี ๆ อยู่มากมาย  แต่ที่ผู้พิการยังได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่จากกฏหมายเหล่านั้นเป็นเพราะผู้ที่กำกับใช้  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  การแก้ปัยหาผู้พิการที่ผ่านมา  เรามองกันว่าพวกเขาเป็นกลุ่มด้อยโอกาสขาดสิทธิประโยชน์  เราจึงคอยแต่คิดจะให้ความช่วยเหลือเขาในแบบจุนเจือให้อยู่รอด  ไม่ได้คิดที่จะให้โอกาสหรือสร้างโอกาสให้เขา
 “พรรคพลเมืองไทยไม่มีเจตนาที่จะเขาไปออกกฎหมายใหม่มาช่วยเหลือผู้พิการยกเว้นถ้าหากจำเป็น  แต่เรามีเจตนาที่จะเข้าไปผลักดันให้กฏหมายดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว  ถูกนำปฏิบัติให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการออกพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ”นายภูตะคากล่าว

นายณรงค์ศักดิ์ มณี หรือ เป๋ คลองเตย ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังพลเมืองไทย กล่าวว่า ตนได้เข้ามาเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังพลเมืองไทย เนื่องจากทางพรรคมีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนพิการอย่างจริงจัง และยอมรับคนพิการมาเข้าร่วมและผลักดันพรรคพลังพลเมืองไทย และจะช่วยผลักดันนโยบายที่จะช่วยเหลือคนพิการอย่างแรงกล้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด เป๋ คลองเตย ยังเชื่อมั่นในตัว คุณภูตะคา ชัยเชาวรัตน์ ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคนพิการไทยว่าจะสามารถผลักดันกลุ่มคนพิการเข้าไปมีบทบาทในสภา กลุ่มคนพิการจะได้ประโยชน์และความช่วยเหลือมากกว่าที่เคยเรียกร้องนอกสภา

นายจตุเวทย์  พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย กล่าวสนับสนุนว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองในแต่ละระดับมากขึ้น  สนับสนุนและอำนวยความนสะดวกให้กับผู้พิการที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  แต่ตนเองอยากเสนอให้อำนวยความสะดวกกับผู้พิการโดยจัดหายานพาหนะเพื่อนำผู้พิการจากบ้านไปให้ถึงหน่วยเลือกตั้งด้วย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น